Pierwsze miejsce reprezentacji Polski za deser lodowy!


Głównym celem stowarzyszenia Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (Międzynarodowa Federacja Branży Cukierniczej Lodziarskiej i Wyrobów Czekoladowych) jest prowadzenie działalności służącej rozwojowi, wzbogaceniu, rozpowszechnieniu know-how oraz specjalistycznej wiedzy i doświadczenia międzynarodowej branży cukiernictwa, postrzeganej jako sztuka cukiernicza. Organizacja podejmuje działania, na szczeblu krajowym i międzynarodowym, dla podniesienia i docenienia wartości pracy cukierników, lodziarzy, producentów czekolady, kucharzy, rzeźbiarzy/artystów. Celem tych działań jest ochrona wartości społecznych, etycznych, zawodowych oraz wzmocnienie prestiżu i walorów wizerunkowych całej kategorii zawodowej.

W ramach Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria działają różne sekcje:

 • Equipe Eccellenze Italiane Pasticceria Gelateria Cioccolateria (Włoscy Mistrzowie Branży Cukierniczej Lodziarskiej i Wyrobów Czekoladowych) – zrzeszająca ponad 600 złotych medalistów - laureatów konkursów międzynarodowych i światowych
 • Equipe Eccellenze Italiane Cake Designers (Włoscy Mistrzowie Cake Designers) – zrzeszająca cake designers, którzy dzięki wybitnym zdolnościom artystycznych są znani i uznani zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej
 • Federazione Italiana Cake Design (Włoska Federacja Designu Cukierniczego) zrzeszająca członków zajmujących się wzornictwem cukierniczym. Federazione Italiana Cake Design powstała w ramach Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, by stworzyć punkt styczny między światem cukiernictwa a światem cake designu
 • Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria (Włoska Federacja Branży Cukierniczej Lodziarskiej i Wyrobów Czekoladowych) zrzeszająca cukierników, lodziarzy, producentów czekolady pracujących na terenie Włoch
 • Federazioni (Federacje), działające poza Włochami, zrzeszające członków prowadzących działalność w branży cukierniczej, lodziarskiej, produkcji czekolady, w krajach pochodzenia
 • Referenti Internazionali (Międzynarodowi Referenci) to obcokrajowcy lub Włosi mieszkający za granicą, którzy promują obecność Federazione Internazionale we własnych krajach, poprzez prowadzenie działalności marketingowej reklamującej wydarzenia (targi, imprezy etc), w których uczestniczy Federazione Internazionale, organizowane zarówno we Włoszech jak i w innych państwach
 • Comparto Associazioni (Dział Stowarzyszeń) - stowarzyszenia należące do Federazione Internazionale Pasticceria działające jednocześnie na poziomie lokalnym i regionalnym, zgodnie z zawartą umową współpracy
 • Comparto Giovanni (Sekcja Młodych): członkowie należący do szkół zawodowych lub prywatnych działających na szczeblu lokalnym lub regionalnym, z którymi została zawarta umowa o współpracy, obejmująca swym zakresem obecność na targach i imprezach organizowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym
 • Comparto Confezionamento (Dział Opakowań) zrzeszający członków, którzy opakowaniem produktów przyczyniają się do promocji branży cukiernictwa, lodziarstwa i produkcji czekolady.

 

Celem działania stowarzyszenia jest kształcenie zawodowe, organizacja wydarzeń, targów, imprez; promocja i rozwój działu rzemiosła charakterystycznego dla danego kraju. Federacja działa w następujących branżach:

 • treningi, ćwiczenia dla zespołów (drużyn) i osób indywidualnych uczestniczących w zawodach krajowych i międzynarodowych
 • prowadzenie i zarządzanie wydarzeniami na najwyższym zawodowym poziomie
 • zaawansowane kształcenie zawodowe podczas kursów i/lub pokazów organizowanych na miejscu
 • prowadzenie prac badawczych 
 • promowanie branży znakomitego cukiernictwa międzynarodowego
 • prowadzenie i zarządzanie Forum na targach, poprzez organizowanie pokazów i wydarzeń.

 

Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria zajmuje się zarządzaniem i organizacją dwóch imprez mistrzowskich – Mistrzostw Świata - w Host Fiera Milano (Mediolan), odbywających się pod patronatem i w ramach Expo 2015.