• Dostawa

  1. Dostawa

4.1. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.1. i 3.2.2. realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty.

4.2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.3. i 3.2.4. realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

4.3. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:

4.3.1. za pośrednictwem kuriera FedEx
fedex-476x270.png– w przypadku przesyłek o wadze do 30 kg (trzydzieści kilogramów);


4.3.2. za pośrednictwem kuriera InPost
logo-inpost-kurier.jpg– w przypadku przesyłek o wadze do 25 kg (dwadzieścia pięć kilogramów);

4.3.3. poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów przez Kupującego pod adresem wskazanym w pkt. 1.4.1.

4.3.4. za pośrednictwem kuriera UPS
pobrany-plik.jpg – w przypadku przesyłek o wadze do 30 kg (trzydzieści kilogramów);

4.4. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.3.1.-4.3.3. poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.

4.5. Osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.3.3., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu.

4.6. Za miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedającego uważa się adres dostawy wskazany przez Kupującego lub - w przypadku odbioru osobistego - adres wskazany w pkt. 1.4.1.

4.7. W przypadku Zamówienia większej liczby Produktów, czas wysyłki całego Zamówienia jest dostosowany do Produktu o najdłuższym czasie realizacji.